Het verloop van de therapie

Praktijk Erbij is er voor kinderen en jongeren die tijdelijk een beetje hulp kunnen gebruiken, omdat het even niet zo lekker loopt in hun leven.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en vindt meestal plaats samen met de ouders, met als doel een helder beeld te vormen van de situatie.

Het kan ook dat jongeren ervoor kiezen om alleen te komen. In ieder geval is er altijd ook overleg met de ouders. Persoonlijke dingen die verteld worden zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld.

Na de ori├źntatiefase maak ik een globaal behandelplanplan dat ik bespreek. Het gewenste doel moet uiteraard realistisch zijn en passen bij de persoonlijkheid van het kind. Het traject is oplossingsgericht en kortdurend. Het helpt problemen overzichtelijk en hanteerbaar te maken.

Gedurende een aantal gesprekken kan ik samen met het kind zoeken naar een oplossing die voor hem/haar passend is. Dit gebeurt in een veilige, stimulerende en positieve sfeer. Gemiddeld zijn vijf tot tien sessies voldoende om resultaat te zien.

Ik bied ook de mogelijkheid tot een aantal gesprekken die specifiek gericht zijn op ouderbegeleiding. Deze kunnen plaats vinden op verzoek van de ouders.


Wat houdt de therapie in?

De principes van het neuro-linguïstisch programmeren, de rationeel emotieve therapie en de cognitieve gedragstherapie vormen de basis van mijn benadering.

Tijdens de sessies maak ik ook gebruik van allerlei speltechnieken, waardoor kinderen zelf inzicht krijgen in hun eigen manier van denken, voelen en doen. Ontspanningsoefeningen, visualisaties, metaforen, creatief spel en therapeutische spelmaterialen kunnen hier ook bij helpen.

Het gevoel van eigenwaarde kan versterkt worden en kinderen leren welke mogelijkheden zij zelf in zich dragen om met moeilijke situaties om te gaan. Het doel is om weer controle te krijgen over eigen gedrag in allerlei situaties en om je weer in evenwicht te voelen met jezelf en de omgeving. Als gevoelens genegeerd worden kan er een opeenstapeling van problemen ontstaan.


Wanneer is het raadzaam om therapie of coaching te overwegen?

Als klachten niet vanzelf overgaan en lang aanhouden zoals: Klachten als gevolg van een emotionele gebeurtenis zoals scheiding, verhuizing, overlijden, ziekte. Faalangst, gepest worden, negatief zelfbeeld, Hyperventilatie, buikpijn zonder medische oorzaak, slaapproblemen. Verlegen en teruggetrokken gedrag, onaangepast gedrag. Emotionele en sociale problemen ten gevolge van dyslexie, NLD, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, PDD-nos, ADHD.

Praktijk ERBIJ, voor integratieve kinder- en jeugdtherapie & coaching.
Marijke Kuperij | Elbalaan 28 Sassenheim | tel: 0252-215091 | email: info@praktijkerbij.nl