Voor ouders

Ouderbegeleiding kan als onderdeel van de therapie van uw kind plaatsvinden, maar ook als losstaand traject gevolgd worden.

Een gesprek kan helpen om zorgen weg te nemen of om 'anders' te leren kijken naar wat een kind probeert duidelijk te maken met bepaald gedrag. Ouders kunnen behoefte hebben aan een reflectiegesprek rondom hun ouderrol. Soms helpt het om eens van een afstandje te kijken naar het gezin. Dit kan gaan over een samengesteld gezin zijn, een gescheiden gezin, het alleenstaand ouderschap, het co-ouderschap of het vormen van een -pleeg of adoptiegezin. Hoe ga je als ouder om met de verschillende rollen en posities van iedereen? 
 In deze tijd van vele nieuwe gezinsvormen zie ik de regelmatig vragen hieromtrent terugkeren binnen de praktijk. Ook met vragen over ontwikkelingsproblemen, communicatieproblemen of opvoedvraagstukken is een ouder altijd van harte welkom binnen de praktijk.


Praktijk ERBIJ, voor integratieve kinder- en jeugdtherapie & coaching.
Marijke Kuperij | Elbalaan 28 Sassenheim | tel: 0252-215091 | email: info@praktijkerbij.nl